Ville-Veikko

IMG_6575

Olen työn ja sosiaaliturvan tulevaisuuteen suuntautunut yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstutkimukseni käsittelee sosiaalipolitiikkaan kohdistuvia muutospaineita digitaalisen talouden viitekehyksessä. Tutkimuksessa analysoidaan Euroopan unionin maiden etuus- ja verojärjestelmien sosioekonomista suoriutumista vaihtoehtoisissa työllisyysskenaarioissa, luodaan katsaus suomalaisten työn tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin ja hyvinvointiasenteisiin sekä arvioidaan perustulon tehokkuutta köyhyyden ehkäisemisen näkökulmasta. Väitöstutkimustani tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Väitöstutkimukseni ohella olen työskennellyt tutkijana Kelan tutkimuksessa, EU-rahoitteisessa BEYOND 4.0 -tutkimushankkeessa, sekä valtioneuvoston kanslian tilaamissa Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa ja Suomalainen työ murroksen jälkeen –tutkimushankkeissa. Kelan tutkimuksessa työskentelin osana tutkimusryhmää, joka vastasi vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun suunnittelusta. Talven 2019 vietin vierailevana tutkijana Bathin yliopiston Institute for Policy Research (IPR) -tutkimuslaitoksessa, jossa syvennyin Ison-Britannian Universal Credit -sosiaaliturvauudistukseen ja EUROMOD-mikrosimulointimenetelmään.